ส่วนผสมของคลินิกทันตกรรมที่ยั่งยืน-จรรยาบรรณทันตแพทย์-ความพึงพอใจ-และการดำเนินงานให้เกิดกำไร

Posted on

 

จรรยาบรรณทันตแพทย์ การสร้างความพึงพอใจ และการดำเนินงานให้เกิดกำไร เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันชนิดไม่สามารถแยกจากกัน 

ธุรกิจทุกแขนงล้วนต้องมีจรรยาบรรณเป็นพื้นฐาน

 

ธุรกิจทุกแขนงล้วนต้องมีจรรยาบรรณเป็นพื้นฐาน เสมือนเสาหลักที่ค้ำจุนตึก ตึกจะขึ้นสูงได้พื้นฐานจะต้องแข็งแกร่ง

จรรยาบรรณ…. ถ้าจะอธิบายโดยย่อ คือการประกอบวิชาชีพโดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม คือ เคารพความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ เสมอภาพ และสิทธิ เมื่อมองพิจารณาในส่วนของวิชาชีพทันตกรรม จึงเน้นไปที่การเคารพสิทธิ์ของผู้ป่วย การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาห้ามสร้างความเข้าใจผิดและโอ้อวดเกินจริง และปฎิบัติกับคนไข้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค เป็นต้น

จรรยาบรรณจึงไม่ได้จำกัดอยู๋เฉพาะวิชาชีพทางการแพทย์ แต่ล้วนมีในทุกวิชาชีพ  ช่างตัดผม แท๊กซี่ นักข่าว นักกีฬา แต่ละวิชาชีพ มีรายละเอียดที่ต่างกันไป ทั้งนี้ แก่นแท้ล้วนอยู่ที่เคารพความเป็นมนุษย์และคำนึงถึงผู้อื่นเสมอ ไม่แตกต่างกัน

และถ้าปราศจากจรรยาบรรณ ย่อมไม่มีทางประสบความสำเร็จในแง่วิชาชีพได้เลย ไม่เว้นทั้ง นักบิน คนลวกก๋วยเตี๋ยวและหมอ

แล้วมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับการดำเนินธุรกิจ ?

 

โจทย์ของทุกธุรกิจในโลกใบนี้ มีเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค จนเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

จึงกล่าวได้ว่า ลักษณะคลินิกทันตกรรมที่ประสบความสำเร็จจักต้องสามารถสรา้งความสุข ความพึ่งพอใจให้คนไข้ได้อย่างแท้จริง

 

เพราะคนไข้ไม่เกิดความพึงพอใจ ย่อมไม่มีทางมาใช้บริการซ้ำ

หรือ บอกต่อให้คนใกล้ชิดเพื่อมาใช้บริการอย่างแน่นอน 

สมมุติเราบริการคลินิกทันตกรรมจนมีกำไร แต่คนไข้ไม่เกิดความพึงพอใจ คนไข้ย่อมมาทำเพียงครั้งเดียว ธรุกิจจะไม่เกิดลักษณะที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดการใช้บริการซ้ำหรือบอกต่อ เพราะฉะนั้น เหนือกว่ากำไร คือความพึงพอใจของคนไข้ 

ทั้งนี้ กำไรไม่ได้หมายถึงแต่เงินเท่านั้น บทความเกี่ยวกับกำไร 4 อย่างสำหรับคลินิกทันตกรรม 

และถ้าสถานพยาบาล คลินิกแพทย์ หรือ คลินิกทันตกรรมไม่สามารถบริหารให้เกิดกำไร จะเอาต้นทุนใดๆกลับมาสร้างความพึงพอใจให้แก่คนไข้ ??

คงไม่มี ผอ. โรงพยาบาลใด ยอมให้ฝ่ายทันตกรรม เป็นฝ่ายที่ขาดทุนในโรงพยาบาล จนโรงพยาบาลล้มละลายหรือติดหนี้ จนไม่สามารถให้บริการอะไรได้เลย ไม่มีเงิน ก็ย่อมไม่สามารถซื้อวัสดุทันตกรรม ไม่สามารถจ้างหมอและพนักงานผู้ช่วยต่างๆได้ ความพึ่งพอใจของลูกค้าย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

 

เพราะฉะนั้น จรรยาบรรณที่ปราศจากการจัดการหรือมีแนวคิดทางธุรกิจที่ดี ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะอาจบริหารขาดทุนหรือล้มละลาย และสุดท้ายก็ต้องเลิกทุกอย่างไป เพราะกิจกรรมทุกอย่างล้วนต้องขับเคลื่อนด้วยเงิน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าจ้างหมอ ค่าจากพนักงาน ค่าน้ำไฟ สารพัด

 

การตลาดและการทำธุรกิจที่ขาดซึ่งจรรยาบรรณก็ไปได้ไม่ไกล สุดท้ายการไม่เคารพความเป็นมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ย่อมทำให้ตนเองตีบตันและเติบโตไม่ได้ ไม่มีธุรกิจใดประสบความสำเร็จโดยปราศจากการดูแลและเคารพเพื่อนมนุษย์

เพราะฉะนั้น ส่วนผสมที่จะทำให้คลินิกประสบความสำเร็จจึงมีลำดับดังนี้

  1. การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผู้ประกอบการต้องมีความเป็น Professional และเคารพวิชาชีพตัวเอง การเชิญคนที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาทำฟันย่อมไม่มีทางยึดเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่ยั่งยืนได้
  2. สร้างการบริการให้เกิดความพึ่งพอใจ ด้วยวิชาการที่ร่ำเรียนมาและการบริการที่เข้าใจความรู้สึกและความต้องการคนไข้ (ลูกค้า)
  3. การบริหารให้เกิดกำไร เพื่อนำกำไรหมุนเวียนมาพัฒนาและต่อยอดการบริการให้ดีขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด

 

คลินิกทันตกรรมที่มีเพียงข้อ 1 และ 2 จะเป็นคลินิกที่ดี แต่ในแง่ธุรกิจอาจจะไม่มีกำไรและไม่ยั่งยืน เพราะขาดเม็ดเงินที่จะวกกลับมาสร้างธุรกิจให้เข้มแข็งและพัฒนาการบริการ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ

ทั้งหมดที่กล่าวในบทความนี้ เป็นเพียงลักษณะ 1 ข้อของคลินิกทันตกรรมที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ยังมีอีกหลายแง่มุมที่ยังพิจารณาอีก สวัสดีครับ

 

 

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.