Start up Dental Business : คอร์สอบรมการเริ่มต้นธุรกิจทันตกรรม

Posted on

Start up Dental Clinic : คอร์สอบรมการเริ่มต้นธุรกิจทันตกรรม อย่างมืออาชีพ

 

Start Up ธุรกิจทันตกรรม (คอร์ส 2วัน)

ที่มาและความสำคัญ

 • ในหลักสูตรของคณะทันตแพทย์จะไม่พบวิชาที่ว่าด้วยธุรกิจทันตกรรม สิ่งนี้ก่อให้เกิดปัญหากับทันตแพทย์ส่วนใหญ่ เพราะทันตแพทย์หลายท่านทำงานในภาคเอกชนและจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจทันตกรรมเพื่อจะนำมาบริหารคลินิก
 • ณ ปัจจุบัน จะพบว่ามีคลินิกทันตกรรมเกิดขึ้นใหม่มากมาย แต่เมื่อไถ่ถามคุณหมอเจ้าของคลินิกที่กำลังเริ่มต้น พบว่าต้องผจญกับปัญหาสารพัดและล้วนเป็นสิ่งที่ตนไม่คุ้นเคยและไม่ได้ร่ำเรียนมา ทั้งนี้ การลองผิดลองถูกในทางธุรกิจคือค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูง เป็นความเครียดที่ต้องเสียทั้งเงินและเวลา ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยากลำบากตั้งแต่เริ่มต้น และไม่รู้ว่าธุรกิจจะคืนทุนได้เร็วที่สุดอย่างไร ผู้ที่ประสบปัญหาหนักๆมักลงเอยด้วยการลดราคาค่าบริการเพื่อหวังเร่งรายรับให้หายขาดทุน หรือ จำใจปิดกิจการและเลือกเส้นทางการเป็นคุณหมอรับจ้างอันเป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงในทางธุรกิจที่น้อยกว่าการเป็นเจ้าของกิจการ
 • ในการจะเริ่มต้นธุรกิจทันตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ทันตแพทย์ควรจะต้องมีองค์ความรู้ด้านธุรกิจที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ แนวคิดที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ (Business mindset) การวางแผนทางธุรกิจ (Business planning)  การวิเคราะห์ตลาด (Marketing Planning) การเลือกทำเล (Place) การเลือกซื้ออุปกรณ์และวัสดุทางทันตกรรม (Purchasing) การคัดเลือกและดูแลพนักงาน (Human Resourse) การจัดการภาษี (Tax) การบริหารจัดการ (Management) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) และกลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) เป็นต้น
 • คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อทันตแพทย์ที่อนาคตวางแผนว่าจะมีคลินิก และ ทันตแพทย์ที่เริ่มดำเนินธุรกิจคลินิกทันตกรรมมาสักระยะ โดยเน้นหาจะอัดแน่นในความรู้ที่สำคัญทั้งสิ้น

รายละเอียดคอร์สอบรม 

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน เวลา 9.00-16.00  วันที่ 29-30 มีนาคม 2561

วิทยากร

ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์

 • Admin เพจ ธุรกิจทันตกรรม / เวปไซด์ www.dentalbusinessblog.com
 • ผู้เขียนหนังสือ การตลาดสำหรับคลินิกทันตกรรม

สถานที่

โรงแรม SC park เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

***คอร์ส 2 วันนี้ มีเนื้อหาเทียบเท่ากับคอร์ส 5 วัน แต่จะเน้นๆที่เป็นเนื้อและเอาไปใช้ได้จริง

แนวคิดที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ

  • investor mind & Dentist mind : มุมมองทางธุรกิจที่ต้องมี
  • ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องจรรยาบรรณและการทำธุรกิจทันตกรรม
  • การตลาดที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของวิชาชีพทันตแพทย์
  • คลินิกทันตกรรมกับการสร้างคุณค่า แนวทางธุรกิจที่ยั่งยืน
  • Hidden cost theory

การบริหารทางการเงิน

  • การคำนวนและวางแผนการคืนทุนให้เร็วที่สุด (Break even point , Pay Back Period)
  • ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
  • แนวคิดการจัดการด้านภาษี
  • การเลือกทำเล และการพิจารณาซื้อหรือ เช่าตึก
  • การประเมินและการจัดการงบลงทุน

การบริหารบุคคล

  • เทคนิคการค้นหาพนักงานและคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จ้างยังไง ให้คุ้ม ไม่แพง และเหมาะสม
  • เมื่อใดที่ควรจะจ้างมือปืน และทำอย่างไรให้มือปืนอยากมาอยู่
  • การประเมินจำนวนของพนักงานให้สอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ
  • แนวทางการทำให้พนักงานรักองค์กรและอยากทำงานไปนานๆ

การจัดการ

  • แนวทางการทำทีมเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคด้านการจัดการคลังสินค้า และวัสดุทางทันตกรรม

การตลาดเบื้องต้นสำหรับคลินิก

  • ทำอย่างไรให้มีคนไข้เยอะตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องรอให้ค่อยเป็นค่อยไปเป็นปี
  • ทำอย่างไรให้คลินิกมีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักได้เร็ว ในระยะเวลาสั้นๆ
  • การวางแผนทางการตลาดถ้าต้องเปิดในย่านที่มีการแข่งขันสูง
  • กลยุทธการตลาดแบบต่างๆสำหรับคลินิกเปิดใหม่
  • Online Marketing เบื้องต้น และ หัวใจสำคัญที่ต้องทราบ
  • เทคนิคการขาย สำหรับคลินิกทันตกรรม

 

สิ่งที่จะได้จากการอบรม

1.มีความรู้และเข้าใจการเริ่มต้นธุรกิจทันตกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2.ลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูก และลดโอกาสล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจทันตกรรม

3.ทราบแนวทางการตลาด การจัดการ และการวางแผนธุรกิจ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง

4.File excel และ เอกสารต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในธุรกิจทันตกรรม

5.พิเศษ Gift Voucher

ส่วนลดค่าแลปทันตกรรมจาก แลป Hexa มูลค่า 1,600 บาท

ส่วนลดสำหรับโปรแกรมเวชระเบียน FD มูลค่า 3,000 บาท

ส่วนลดค่าอบรมคอร์สจัดฟันโดย บ.TT&G 10,000 บาท

มูลค่ารวมของ Gift Voucher  14,600 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วม และ ค่าลงทะเบียน

ผู้จัดมีความตั้งใจจะจัดเป็นเพียง Small group จะเน้นการอบรมจำนวนคนน้อยๆ

ค่าลงทะเบียน 18,700 บาทถ้วน

***คอร์ส 2 วันนี้ มีเนื้อหาเทียบเท่ากับคอร์ส 5 วัน

 

 

 

 • Share

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.