คลินิกทันตกรรมเอกชน จับมือกับภาครัฐ กับการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจัดบริการผู้ป่วยกลุ่มบัตรทอง โดยคลินิกเอกชน

Posted on

คลินิกทันตกรรมเอกชน จับมือกับภาครัฐ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าถึงสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างถ้วนหน้า : เก็บตกจากการประชุมร่วมกับเครือข่ายเพื่อศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพช่องปาก ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ผมได้รับเชิญจาก เครือข่ายเพื่อศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อช่วยออกความเห็นในแง่มุมของความเป็นไปได้ ปัจจัย และแนวทางการให้ความร่วมมือของหมอฟันในภาคของคลินิกทันตกรรมเอกชน ในโปรเจ็ค PPP   แปลว่าถ้าโครงการนี้ได้ก่อตั้งสำเร็จ คลินิกทันตกรรมเอกชน จะสามารถมีส่วนร่วมในการให้บริการคนไข้ที่มาใช้สิทธิ UC (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ได้   ก่อนที่จะมาเล่ารายละเอียดของโครงการนี้ ขอเกริ่นที่มาก่อนสักเล็กน้อย   โปรเจ็ค PPP นี้คืออะไร ?

การตลาดผ่านเฟสบุ้ค ยากขึ้นจริงๆหรือ ? : การตลาดสำหรับคลินิกทันตกรรม ปี 2018

Posted on

การตลาดผ่านเฟสบุ้ค ยากขึ้นจริงๆ หรือ ? : การตลาดสำหรับคลินิกทันตกรรม ปี 2018 เปิดปีใหม่ 2018 ด้วยการประกาศของ มาร์ค ซัคเกอร์เบริค ว่าจะปรับลด content ต่างๆของเฟสบุ้คที่มากล้น จนเกิดเป็นความกังวลใจต่อนักการตลาดออนไลน์หลายคน ว่า “เพจ” ของเฟสบุ้คที่เดิมแสดงผลในแง่ของการเข้าถึง (Reach) สู่ลูกค้า ที่เดิมโพสอะไรไปแต่ละครั้งนั้นโผล่น้อยอยู่แล้ว จะน้อยลงไปอีก เฟสบุ้ค ทำแบบนั้นไปทำไม ? แล้วจะทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างไร ?? และที่สำคัญ

สรุปจากการได้รับเชิญเพื่อร่วมเสวนากลยุทธิ์การตลาดสำหรัสถานพยาบาลเอกชน ปี 2018-2019

Posted on

สรุปจากการได้รับเชิญเพื่อร่วมเสวนากลยุทธิ์การตลาดสำหรัสถานพยาบาลเอกชน ปี 2018-2019    ผม ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์ ได้รับเชิญเพื่อร่วมเสวนาในหัวข้อกลยุทธิ์การตลาด สำหรับสถานพยาบาล ปี 2018 – 2019 โดยในบทความนี้ จะกล่าวถึงเนื้อหาที่น่าสนใจที่เราจะสามารถนำเป็นเกร็ดความรู้เพื่อพัฒนาด้านการตลาดของคลินิก กิจกรรมนี้มีเจ้าภาพคือบริษัท ideal line นำโดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์การเสวนาครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะทบทวนและเปิดประเด็นต่างๆให้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น   ผมพบว่า การตลาดที่ยุคนี้มุ่งแต่ online marketing นั้น สำหรับสถานพยาบาลอาจจะต้องตอบตัวเองว่า การตลาดที่เหมาะสมกับ “เรา”