ประชาสัมพันธ์ งานประชุมจัดฟัน Current update in Orthodontics 3-4 พย.60

Posted on

งานประชุมสำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มความรู้ทางด้านจัดฟัน Current update in Orthodontics  3-4 พย.60 (สองวัน) ณ Hard rock ค่าลงทะเบียน 4000 บาท (จำกัดผู้ร่วมเข้าประชุม 60 ท่าน)

hotel-exterior

 

มีหัวข้อที่น่าสนใจพร้อมรายชื่อวิทยากรดังนี้

วันที่ 3 พย.2560

หัวข้อ Occlusion Thinking and management in Orthodontic cases โดย ผศ.ทพญ ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์ 

หัวข้อ Current update in Orthodontics โดย อ.ทพ.เผด็จ พูลวิทยกิจ 

Image result for think

 

วันที่ 4 พย. 2560

หัวข้อ Current update miniscrew in Orthodontics โดย อ.ทพ.เผด็จ พูลวิทยกิจ 

หัวข้อ Planning and Treatment เมื่อต้องรับเคสที่ย้ายจัดฟัน โดย อ.ทพ.เผด็จ พูลวิทยกิจ 

Image result for planning

 

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (รวมค่าอาหารว่าง/กลางวัน , ไม่รวมค่าที่พัก)

รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนที่ ID LINE : tomphadet หรือ โทรศัพท์ 081-7807200 , 089-1689394

อบรมจัดฟัน 2

  • Share

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.