เกี่ยวกับเรา

 

ธุรกิจทันตกรรม เวปไซด์รวมบทความกลยุทธิ์การตลาด

และการบริหารจัดการสำหรับคลินิกทันตกรรม

และธุรกิจบริการทางการแพทย์

อภิชาติ ลีนานุรักษ์

ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์

เวปไซด์นี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมบทความที่ผมเขียนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณหมอทุกท่านที่สนใจธุรกิจทันตกรรม

ผมเน้น Concept ในทางธุรกิจที่ “มั่นคงและยั่งยืน” และไม่เน้นเส้นทางการ “รวยเร็ว”

เพราะธุรกิจทันตกรรมไม่ใช่ธุรกิจสไตล์ Fashion ที่มาเร็วไปเร็ว แต่เป็นธุรกิจที่อาศัยความน่าเชื่อถือในระดับสูง ต้องสร้างความมั่นใจและวางใจแก่ผูมาใช้บริการ และการจะประสบความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบหลายด้านเชื่อมโยงกัน

โดยเฉพาะตัวคุณหมอเจ้าของคลินิกก็จะมีการบ้านหนักที่จะต้องพัฒนาความรู้และความสามารถ เพราะหลายอย่างไม่ได้เรียนในคณะทันตแพทย์มาก่อน

ยินดีแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันครับ

หมอมด

ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์


ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 2523

การศึกษา

  • ปริญญาตรี                                        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท                                       ทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน

  • (อดีต)ตำแหน่งทันตแพทย์             กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
  • อาจารย์พิเศษ                                  ภาควิชาทันตกรรมประสม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • (อดีต)Professional Service         บริษัท 3M (ESPE) ประเทศไทย
  • Consultant/Business develop   บริษัท Accord-Henryschien ประเทศไทย
  • นักเขียน                                           เพจและเวปไซด์ ธุรกิจทันตกรรม

ติดต่อ

Email : dent.upgrade@gmail.com

LINE ID : modzzz072