อะไรคือ Learning curve ?

Posted on

จะเรียกให้เข้าใจง่าย คือการสะสมประสบการณ์การทำงาน โดยเฉพาะงานที่อาศัยความถนัดและใช้ฝีมือ เช่น การผ่าฟันคุด ในเคสแรกๆที่เราผ่า ถ้ายังจำได้ มันยากเสียเหลือเกิน แค่เอา blade เป็นเหงือกก็ยากแล้ว distal ซี่ 7 … ลึกก็ลึก ไหนแก้มจะคอยเบียด ไหนลิ้นจะมายุ่งซุกซน มองยาก กรอยาก กว่าจะเอาออก …. ก็ต้องให้อาจารย์มาช่วย เสร็จเคสทุกคนส่ายหน้า … จบไปจะไหวไหม ไม่มีอาจารย์คอยช่วยเคสยากๆอีกแล้ว…   แต่ในความเป็นจริง พอทุกคนจบเป็นหมอฟันเต็มตัว